Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego JAGA-HOBBY dostępnego pod adresem internetowym www.jaga-hobby.pl jest firma P.H.U. JAGA Andrzej Barski podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice pod numerem 6275.

 

Nip: 222-001-28-39

Regon: 271851890

Adres firmy: ul. Powstańców 15, 41-100 Siemianowice Śląskie

Telefon: 32 229 01 39

E-mail: jaga_sklep@tlen.pl

 

Sprzedaż detaliczną prowadzimy także w sklepie stacjonarnym, znajdującym się pod w/w adresem,

od poniedziałku do piątku od 9.30 do 17.00, a w soboty od 9.30 do 13.00

 

Definicje

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „P.H.U. JAGA Andrzej Barski”wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 222-001-28-39, REGON 271851890

2. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną .

5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt /Towar​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego JAGA-HOBBY, składania zamówień, sposobu dostarczania zamówionych produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do realizacji zakupów Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową i aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności osób trzecich.

6. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.jaga-hobby.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Składanie zamówień:

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.jaga-hobby.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Do każdego zamówienia dołączamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, która może być przesłana drogą elektroniczną lub załączona do przesyłki.

4. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym należy wejść na stronę www.jaga-hobby.pl, następnie wybrać interesujące nas produkty kierując się wyświetlanymi komunikatami i informacjami na stronie, a następnie dodać je do koszyka wraz z określeniem ilości sztuk.

5. Po podaniu przez Klienta dokonującego zakupów wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

6. W celu wysłania zamówienia należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam zakup”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

7. Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie wysyłając wiadomość e-mail, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, adres elektroniczny. Po otrzymaniu przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

8. Do momentu nadania przesyłki z zamówionym towarem można dokonać zmian lub anulacji zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.

9. Dokładamy wszelkich starań, aby każda pozycja oznaczona jako dostępna, była dostępna w rzeczywistości, jednak oferta przedstawiona na stronie www.jaga-hobby.pl nie jest ofertą w rozumieniu oprawa handlowego i nie jest oficjalnym stanem magazynowym.

 

Koszty i termin wysyłki

1. Koszty dostawy są uwidocznione podczas składania zamówienia. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi kosztów dostawy.

2. Zamówiony towar wysyłamy przez Pocztę Polską i paczkomaty InPost.

3. Czas wysyłki zamówionego towaru uzależniony jest od wybranego sposobu zapłaty i wynosi przy płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) 1-2 dni roboczych, a przy płatności przelewem na nasze konto bankowe, po zaksięgowaniu na nim przesłanych środków.

4. Można także odebrać zamówiony towar osobiście w naszym sklepie stacjonarnym w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 9.30 do 17.00, a w soboty od 9.30 do 13.00. W tym wypadku prosimy jednak o kontakt z obsługą sklepu, ze względu na możliwość nieprzewidzianej zmiany czasu otwarcia sklepu stacjonarnego.

 

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r Klient może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jaga_sklep@tlen.pl lub pisemnie na adres sklepu stacjonarnego P.H.U. JAGA Andrzej Barski, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 15. Jeżeli otrzymamy takie oświadczenie, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie informacji o odstąpieniu od umowy

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Klienta.

3. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: P.H.U. JAGA Andrzej Barski, 41-100 Siemianowice Śląskie , ul. Powstańców 15 wraz z dowodem zakupu, za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki ekonomicznej. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia Sprzedawcy przez Klienta odstąpienia od Umowy.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

4. Zwroty należności z tytułu odstąpienia od umowy są dokonywane w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotowi podlegają także koszty dostawy, ale do wysokości najtańszego sposobu dostawy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest TUTAJ

 

Reklamacje

Obowiązkiem sklepu jest dostarczenie Klientowi Towaru wolnego od wad.

1.Klientowi dokonującemu zakupów w sklepie www.jaga-hobby.pl przysługuje prawo do gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w ustawie Kodeks cywilny.

2.Jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne Klient ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru.

3. Reklamację należy zgłosić obsłudze sklepu pisemnie na adres: ul. Powstańców 15, 41-100 Siemianowice Śląskie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres jaga_sklep@tlen.pl, lub osobiście pod adresem ul. Powstańców 15, 41-100 Siemianowice Śląskie.

4. W opisie reklamacji prosimy Klienta o podanie:

- określenia przedmiotu reklamacji (Towaru) oraz przyczyn składania reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

- sformułowania żądanego sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży przez Sprzedawcę (naprawa lub wymiana na Towar wolny od wad) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.


Postanowienia końcowe

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl